Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering
31 mei 2018 Kees

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van PV Alliander PA op 26 juni 2018

De vergadering zal plaatsvinden bij v.d. Valk Witte Bergen Hilversum Aanvang: 14.30 uur.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. In en uitgaande stukken.
  4. Vaststellen notulen ALV d.d. 12/12//2017
  5. Secretarieel verslag.
  6. Verslag Financiën
  7. Voorstel Statutenwijziging en bijbehorend huishoudelijk reglement (zie bijlage)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Henk van Dijk, secretaris

Indien u deze vergadering wenst bij te wonen verzoek ik u vóór 20 juni 2018 een mailtje te sturen naar info@pvalliander.nl of een briefje te sturen naar:

PV Alliander,
Postbus 50,
PAC Code: 2 RA 2223,
6920 AB in Duiven,

U krijgt daarna de stukken genoemd onder de punten 4, 5 en 7, indien gewenst, toegestuurd. Dit verzoek kunt u sturen naar eerder genoemd e-mail of post adres.

De wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement kunt u ook hieronder downloaden.

 

 

0 reacties

Laat een reactie achter

X